TRV:01124

ID TRV:01124
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Stasjonære kraner: Stasjonære kraner (også skinnegående på lasteområde) som i normal drift eller ved et uhell kan komme inn i sone for kontaktledning eller i sone for strømavtaker, skal utjevnes til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon