TRV:01195

ID TRV:01195
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det legges minimum 2 stk. PN 12 rør med utvendig diameter på 40 mm for hvert rør:
  1. Utførelse : Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnettet
  2. Utførelse : Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, f.eks. ERTMS og lignenede
  3. Vurdering : Det kan være behov for å utøke antall rør ved ivaretagelse av forpliktelser overfor tredjepart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2 "Kanal/røranlegg for fiberkabel ved bygging av nye jernbanestrekninger"