TRV:01195

ID TRV:01195
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonerende kapasitet: I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det legges minimum to HDPE rør.
  1. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
  2. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN12.5
  3. Utførelse: Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnettet.
  4. Utførelse: Ett rør skal stå ledig for framtidige kapasitetsutvidelser, f.eks. ERTMS og lignende.
  5. Vurdering: Det skal vurderes om forpliktelser for tredjepart og evt. utvidelse for Bane NORs behov som tilbyder av mørk fiber blir ivaretatt på aktuell strekning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre minimumskapasitet i føringsvei til transmisjonsanlegget under prosjektering av overbygning.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav TRV:00466
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Kanal/røranlegg for fiberkabel ved bygging av nye jernbanestrekninger"