TRV:01203

ID TRV:01203
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst a) I føringsvei som kanal, grøft eller ved nedpløying skal det på den ene side av traséen legges minimum 2 stk. PN 12 rør med ytre diameter 40mm for hvert rør.
  1. Utførelse : Ett rør skal inneholde fiberkabel for transmisjonsnett
  2. Utførelse : Ett rør skal stå ledig for framtidige installasjoner, f.eks. ERTMS og lignende.
  3. Vurdering : Det kan være behov for å utøke antall rør, f.eks. ved behov for flere fiberkabler i aksessnettet, eller ved ivaretagelse av forpliktelser overfor tredjepart.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2.2 "Dimensjonering av rør og fiberkabel ved dobbeltspor"