TRV:01206

ID TRV:01206
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kapasitetsvurdering: I tunneler skal det, i tillegg til det som er beskrevet i avsnittene 3.2.1 og 3.2.2, legges minimum ett ekstra rør.
  1. Vurdering: Antall kabler og rør bestemmes ut fra utstyrsmengde i tunnelen, medregnet en reserve på minimum 25%.
  2. Utførelse: Rørdiameter skal være minimum 40mm
  3. Utførelse: Trekkerør skal tåle forlegningsmetodens belastninger og prosjekteres med tilstrekkelig ringstivhet og veggtykkelse, minimum PN 12.5
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det legges tilstrekkelig kapasitet til fiberkabel i trekkerør for tunneler.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963,560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel"