TRV:01206

ID TRV:01206
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) I tunneler skal det, i tillegg til det som er beskrevet i avsnittene 3.2.1 og 3.2.2, legges ekstra PN 12 rør med ytre diameter 40 mm.
  1. Vurdering : Antall kabler og rør bestemmes ut fra utstyrsmengde i tunnelen, medregnet en reserve på minst 25%.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2.3 "Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel"