TRV:01209

ID TRV:01209
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Krav til kabelkum og trekkekum: Felles retningslinjer for ekomnett skal følge krav fra TRV Felles Elektro prosjektering og Kabellegging og kabelkanaler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjekterende av teleanlegg og ekomnett benytter felles retningslinjer for passiv infrastruktur som kum og føringsvei.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav TRV:00488
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til kabelkum og trekkekum"