TRV:01209

ID TRV:01209
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Skal følge felles retningslinjer for føringer, kabelkummer og trekkekummer i Felles Elektro prosjektering og bygging Kabellegging og kabelkanaler.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.3 "Krav til kabelkum og trekkekum"

Feller retningslinjer og tverrfaglige vurderinger skal legges til grunn for prosjekterende av kabelanlegg. Peker derfor med hensikt tilbake til Felles-Elektro med egen krav ID fra Tele.