TRV:01210

ID TRV:01210
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Dimensjonering av kum: Kummer skal leveres med utsparinger tilpasset dimensjoneringen av kabelvolum.
  1. Utførelse: Minimumsdimensjon på skjøte- og trekkekummer er TK-2 e.l. med BxLxH = 700x1400x700 mm.
  2. Utførelse: Kabel- og trekkekummer skal ha tette lokk og ellers utføres med tilfredsstillende tetting mhp gnagere.
  3. Utførelse: I forbindelse med kryssing under spor kan det benyttes rund kabelkum med minimum størrelse DxH = 1200x1500 mm.
  4. Utførelse: Kabelkum benyttet for T-avgreining skal minimum leveres med 2 stk. hull for 110mm rør i 3 retninger.
  5. Utførelse: Ved graving på plattform eller ved spor skal det vurderes om det er hensiktsmessig med ledige rør for framtidig utvidelser.
  6. Utførelse: Kummer som prosjekteres i tunnel skal tilpasses tunnelkonstruksjonens utforming.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre utforming av kummer for Tele/Ekomnett ut over generelle retningslinjer fra Felles Elektro.
Endringsartikler 560_2018_Endringsartikkel_2169
Relatert krav TRV:00488
Opprettet 2017/01/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Krav til kabelkum og trekkekum"