TRV:01267

ID TRV:01267
Bok 515
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Skiltet skal settes opp så langt foran vedkommende sporveksel (normalt ved forsignalet) at hastighetsnedsettelse kan gjennomføres. Settes som regel opp på høyre side av sporet i én av følgende anlegg:
  • ca. 3 m høy stolpe
  • lyssignal
  • åk
  • stolpe med signal 68A/68B

Utforming: Se tegning KO-701847-000

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:06183, TRV:03929
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal 68C «Avvikende hastighet», Plassering