TRV:03929

ID TRV:03929
Bok 550
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Signal 68E "Avvikende hastighet" skal benyttes hvis hastigheten over sporveksel som ligger for kjøring til avvik er forskjellig fra 40 km/h og hastigheten ikke vises i ATC-ombordutrustningens panel, eller hvis signal 68C "Avvikende hastighet" ikke er satt opp.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:06183, TRV:01267
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon