TRV:06183

ID TRV:06183
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst SVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG. Kodet målhastighet skal ikke være høyere enn 70 km/h.
Unntak: For sporveksler med større tillatt hastighet enn 80 km/h kan svg kodes til sporvekselhastighet. Vent-hastighet ved forsignal skal da tilpasses slik at det blir tilstrekkelig bremseavstand fra innkjørhovedsignal til sporveksel etter tabell med T = 8 s. Sporvekselhastighet skal da skiltes med signal 68C både ved forsignal og innkjørhovedsignal.
For å oppfylle krav 3 a) i Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere kobles VK på følgende måte for parallellbaliser ved SVG som skal gi hastighet 70 km/h (kodeord 0):
  • Effektinngangen, A1-A2, styres fra hovedsignalet
  • Styreinngangen, A4-A6, benyttes ikke
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav TRV:01267, TRV:03929
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon