TRV:01317

ID TRV:01317
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) For rom av kategori 2 skal det etableres 2 skjøtekummer spornært med minimum 4 meter avstand mellom kummene for redundant innføring.
  1. Utførelse Det skal legges innføringskabel fra kummene og inn til terminering i rommet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.1 "Fiberkabel"