TRV:01317

ID TRV:01317
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Redundans og sårbarhet: For elektrotekniske rom med sårbart utstyr i kategori 2 skal det etableres minimum to skjøtekummer spornært med minimum 4 meter avstand mellom kummene for redundant innføring.
  1. Utførelse: Det skal legges innføringskabel fra kummene og inn til terminering i rommet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre redundans for passiv infrastruktur ved to fysisk adskilte veier inn til rom med utstyr som kan påvirke tilgjengelighet til transmisjonssystemet.
Endringsartikler sist endret i 560_2021_Endringsartikkel_2963
Relatert krav
Opprettet 2017/01/30
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Fiberkabel"