TRV:01325

ID TRV:01325
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Skjøt og avtapping i kabelanlegg med luftstrekk: Skjøt og avtapping for luftkabel skal etableres i kum eller skap.

Utførelse: For strekninger som bygges med OPGW kabel skal skjøting og avtapping fra kveilerammer utføres i skap som er tilpasset kontaktledningsanleggets utforming.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilgjengelighet til kabelskjøt ved vedlikehold og feilretting. (ADSS og OPGW)
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_2963,560_2022_Endringsartikkel_3256
Relatert krav TRV:00952
Opprettet 2017/01/30
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Skjøting avtapping og terminering - "Fiberkabel"