TRV:01325

ID TRV:01325
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst i) Skjøt og avtapping for luftkabel skal etableres i skap.
  1. Utførelse : Skap skal etableres med kveileramme med plass for minimum 20 meter kabel.
  2. Utførelse : Skap med kveileramme skal etableres på eget fundament.
  3. Utførelse : Skapåpning skal vende bort fra sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Skjøting,avtapping og terminering - 3.4.1 "Fiberkabel"