TRV:01399

ID TRV:01399
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Dokumentasjon skal gjøres i SOSI versjon 4.0 eller nyere (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) standardformat etter følgende spesifikasjoner: KOORDSYS 22 = EUREF89 UTM SONE 32 for Sør-Norge opp til Nordland grense. Sone 33 fra Nordland grense og nordover.
  1. Der SOSI-formatet (*.sos) ikke er mulig å levere skal Bane NOR kontaktes for å avtale nærmere format og kriterier for levering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for dokumentasjon - 4.1.2 "Koordinatfesting"