TRV:01399

ID TRV:01399
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Standard geografisk informasjon - krav til SOSI: Dokumentasjon skal følge SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon – ref. 1) standard - versjon 4.6 eller nyere.
  1. Utførelse: KOORDSYS 22 = EUREF89 UTM SONE 32 skal benyttes for for Sør-Norge opp til Nordland grense. Sone 33 skal benyttes fra Nordland grense og nordover.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at SOSI standard benyttes i dokumentasjon med geografisk referanse.
Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav TRV:00240
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Koordinatfesting"
Nyttige lenker https://kartverket.no/geodataarbeid/standardisering