TRV:01405

ID TRV:01405
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Objektatributter: Alle innmålte objekter skal registreres med egenskaper i henhold til gjeldende versjon av SOSI-standarden. Med dette menes at elementer som f.eks objekttype, stedfesting(x,y,z), materiell koding, dimensjoner, kommunenummer, målemetode, nøyaktighet, synbarhet, dato o.a. skal registreres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre samsvar med "ledningsregistreringsforskriften"

Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag.(FOR-2021-12-02-3336)

Endringsartikler 560_2017_Endringsartikkel_1660
Relatert krav TRV:08255
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Dokumentasjon - "Egenskaper/Nivåer/Koder"
Nyttige lenker https://www.regjeringen.no/contentassets/18751f81c2a749e7b276fd856dc6a68a/veiledning-ledningsregistreringsforskriften.pdf