TRV:08255

ID 8255
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Hensyn til «Ledningsregistreringsforskriften:» (FOR-2020-12-18-2986)

Vurdering: Ved etablering av kabelanlegg skal det vurderes om forskriften kommer til anvendelse og om dokumentasjonskravet er tilstrekkelig ivaretatt med føringer fra "Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag"

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 560_2022_Endringsartikkel_3291
Relatert krav TRV:01398
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Generelle krav."