TRV:08255

ID 8255
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Hensyn til «Ledningsregistreringsforskriften:» (FOR-2020-12-18-2986)

Vurdering: Ved etablering av kabelanlegg skal det vurderes om forskriften kommer til anvendelse og om dokumentasjonskravet er tilstrekkelig ivaretatt med føringer fra "Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag"

Forskriftens § 3.Virkeområde, viser til "...i eller langs grunn til jernbane omfattet av jernbaneloven gjelder forskriften også trekkerør som hører til jernbanens drift eller konstruksjon..".

Forskriftens veileder er tilgjengelig for vurderingskravet (5.2 Veg- og jernbanegrunn)

For Bane NOR er det sentralt å vurdere kabelanleggets karakteristikk. Luftkabelanlegg er unntatt (ADSS og OPGW), og i tillegg anlegg som kan være underlagt sikkerhetslovgivning med tilhørende skjermingsverdig informasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 560_2022_Endringsartikkel_3291
Relatert krav TRV:01398
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Generelle krav."