TRV:01612

ID TRV:01612
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Primærforsyning: Sporvekselvarmeanlegg skal ikke forsynes fra kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra Bane NORs forsyning med 22 kV.
  2. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra lokal netteier.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre riktig forsyningsmetode for sporvekselsvarmeanlegget
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme