TRV:01629

ID TRV:01629
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Omfang: Det skal være varmeelementer i kassesville/rådegrav på alle sporveksler med drivmaskiner.
  1. Utførelse: Varmeelementer skal reguleres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming i kassesville/rådegrav med drivmaskiner
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 2855
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme