TRV:01645

ID TRV:01645
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Faseforhold: På lange oppstillingsspor skal det treffes tiltak for å hindre at to sammenkoblede togsett tilkobles to uttak med ulike faser på 1 000 V.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hindre feil bruk av anlegget
Endringsartikler Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme