TRV:01647

ID TRV:01647
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Innkommende vern: Transformator skal ha forankoblet vern for kortslutningsbeskyttelse av transformatoren.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon