TRV:01650

ID TRV:01650
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Isolasjonsnivå: Kabel på sekundærsiden skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold [IEC 60502] og [UIC 552].
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Isolasjonskrav til kabler.
Endringsartikler Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme