TRV:01651

ID TRV:01651
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Dimensjonering: Transformatoren skal være dimensjonert for å tåle kontinuerlig skjevbelastning, det vil si maksimal tillatt belastning mellom kun én fase og jord.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Dimensjoneringskrav for transformator.
Endringsartikler Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme