TRV:01683

ID TRV:01683
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Ledelys: Det skal monteres ledelys som gir tilfredsstillende funksjon også ved evakuering av røykfylte tunneler.
  1. Utførelse: Mulig lyskilde er LED. Mulige utførelser er enten:
    * lyskilde innmontert i håndløper og rettet mot gangbane
    * lyskilde montert i underkant av håndløper og rettet mot gangbane eller
    * diskrete lysarmaturer montert med innbyrdes avstand på maksimalt 10 m og i en høyde av maksimalt 0,75 m over gangbane.
  2. Utførelse: I oppsamlingsrom og rømningsvei som er felles for to parallelle tunnelløp, skal det være adskilte lyskurser matet fra systemene i hvert sitt tunnelløp.
  3. Utførelse: Lysarmaturer, festebraketter etc. skal plasseres slik at de ikke er til hinder eller ulempe under en evakuering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utførelse av ledelys i tunneler.
Endringsartikler Endringsartikkel 1499 Endringsartikkel 209
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning