TRV:01684

ID TRV:01684
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst c) Tilstrekkelige minimumskrav til redundans: For hvert spor skal strekningen med ledelys inndeles i seksjoner:
  1. Utførelse: Hver seksjon bør ha en utstrekning på maksimalt 250 m.
  2. Utførelse: Alle lyskildene i seksjonen med ledelys kan mates fra samme kurs eller kortslutningsvern.
  3. Utførelse: Utløst vern i en kurs skal bare gi utfall av en seksjon med ledelys.
  4. Utførelse: Alle seksjonene kan mates fra det nærmeste forsyningspunktet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en tilstrekkelig redundans for ledelys.
Endringsartikler Endringsartikkel 1787 Endringsartikkel 1499
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning