TRV:01684

ID TRV:01684
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Tilstrekkelige minimumskrav til redundans: For hvert spor skal strekningen med ledelys inndeles i seksjoner:
  1. Utførelse: Hver seksjon bør ha en utstrekning på maksimalt 250 m.
  2. Utførelse: Alle lyskildene i seksjonen med ledelys kan mates fra samme kurs eller kortslutningsvern.
  3. Utførelse: Utløst vern i en kurs skal bare gi utfall av en seksjon med ledelys.
  4. Utførelse: Alle seksjonene kan mates fra det nærmeste forsyningspunktet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon