TRV:01688

ID TRV:01688
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Rømningsskilt: Rømningsskilt i tunnel skal være synlige og lesbare.
  1. Foretrukket utførelse: Rømningsskilt kan utføres i etterlysende materiale som eksponeres med en innebygd eller en ekstern lyskilde.
    1. En innebygd eller ekstern lyskilde skal gi den nødvendige eksponeringen (kontinuerlig eller periodisk) på det etterlysende materialet, slik at det etterlysende skiltet er tilstrekkelig oppladet og lesbart under enhver evakueringssituasjon som måtte følge.
    2. Det får ingen konsekvens om forsyningen til lyskilden svikter i en evakueringssituasjon.
  2. Mulig utførelse: Rømningsskilt kan utføres uten etterlysende materiale.
    1. Rømningsskilt skal alltid være tent.
    2. Det kreves enten funksjonsikker forlegning/forsyning til rømningsskilt eller en distribuert (lokal) batterireserve med forsyning - spesielt for en evakueringssituasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at rømningsskilt i tunnel er synlige og lesbare
Endringsartikler Endringsartikkel 1787 Endringsartikkel 1499
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning