TRV:01692

ID TRV:01692
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til belysning på utearealer med jernbaneformål, slik som adkomstsoner, plattformer, underganger, overganger, trapper, godsterminaler etc. er gitt i EN 12464-2:2014, "Light and lighting - lighting of work places - Part 2: Outdoor work places". Se spesielt: Table 5.12 - Railways and tramways.
  1. Når mengden passasjerer på plattform er angitt i EN 12464-2, kan betraktning som vist i Tabell: Passasjermengde plattform anvendes relatert til stoppende tog med et høyt belegg av passasjerer som skal av eller på.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett belysning for uteareal som er ment for jernbaneformål.
Endringsartikler Endringsartikkel 922
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning