TRV:01692

ID TRV:01692
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Krav til belysning på utearealer med jernbaneformål, slik som adkomstsoner, plattformer, underganger, overganger, trapper, godsterminaler etc. er gitt i EN 12464-2:2014, "Light and lighting - lighting of work places - Part 2: Outdoor work places". Se spesielt: Table 5.12 - Railways and tramways.
  1. Når mengden passasjerer på plattform er angitt i EN 12464-2, kan betraktning som vist i Tabell: Passasjermengde plattform anvendes relatert til stoppende tog med et høyt belegg av passasjerer som skal av eller på.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon