TRV:01693

ID TRV:01693
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Informasjon om togbevegelser kan hentes fra Bane NORs støttesystem. Mulige enøk-tiltak på plattform for tidspunkt uten trafikk/togbevegelser er, se Tabell: Belysning ved ulike aktivitetsnivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon