TRV:01693

ID TRV:01693
Bok 544
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Informasjon om togbevegelser kan hentes fra Bane NORs støttesystem. Mulige enøk-tiltak på plattform for tidspunkt uten trafikk/togbevegelser er, se Tabell: Belysning ved ulike aktivitetsnivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at valg av utstyr blir tilpasset det aktuelle togbevegelsene som kan oppstå på installasjonslokasjonen.
Endringsartikler Endringsartikkel 922
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning