TRV:01701

ID TRV:01701
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Omkonfigurering: I koblingsanlegg skal brytere i innmatingspunkt og sammenkoblingspunkt ha forrigling for å hindre sammenkobling av to innmatingspunkter fra lokal(e) netteier(e).
  1. Utførelse: Under normal drift eller i avvikssituasjon med spenningsutfall, skal konfigurasjonsendringer foretas etter følgende prosedyre, se også Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV:
    1. Konfigurasjon med stabil drift.
    2. Nytt skille etableres/sikres ved at bryter kobles fra. Dette kan medfører et kortvarig spenningsutfall på også andre steder i den langsgående forsyningen med 22 kV.
    3. Ny gjennomkobling etableres via en annen bryter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon