TRV:01701

ID TRV:01701
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Omkonfigurering: I koblingsanlegg skal brytere i innmatingspunkt og sammenkoblingspunkt ha forrigling for å hindre sammenkobling av to innmatingspunkter fra lokal(e) netteier(e).
  1. Utførelse: Under normal drift eller i avvikssituasjon med spenningsutfall, skal konfigurasjonsendringer foretas etter følgende prosedyre, se også Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV:
    1. Konfigurasjon med stabil drift.
    2. Nytt skille etableres/sikres ved at bryter kobles fra. Dette kan medfører et kortvarig spenningsutfall på også andre steder i den langsgående forsyningen med 22 kV.
    3. Ny gjennomkobling etableres via en annen bryter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre mot sammenkobling av innmatingspunkter.
Endringsartikler Endringsartikkel 2565
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)