TRV:01704

ID TRV:01704
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Ensidig mating: Langsgående forsyningsanlegg skal alltid være ensidig matet.
  1. Utførelse: Bane NORs langsgående forsyningsanlegg bygges opp av lokale seksjoner.
  2. Utførelse: Hver seksjon skal alltid være ensidig matet, se Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV: A.
  3. Utførelse: Ved omkobling til mating fra tilstøtende seksjon skal seksjonen først gjøres spenningsløs, se Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV: B.
  4. Utførelse: Alternativ mating fra tilstøtende seksjon er vist i Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV: C.
  5. Utførelse: Retning for fasedreining skal ikke endres ved veksling mellom normal og alternativ innmating.
  6. Utførelse: Det skal være forrigling for å hindre innmating fra mer enn én side (én kilde).
  7. Dokumentasjon: Reléplaner skal sørge for sikker utkobling i alle påregnelige driftssituasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at langsgående forsyningsanlegg alltid er ensidig matet
Endringsartikler Endringsartikkel 1335
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Langsgående forsyningsanlegg skal alltid være ensidig matet