TRV:01704

ID TRV:01704
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ensidig mating: Langsgående forsyningsanlegg skal alltid være ensidig matet.
  1. Utførelse: Bane NORs langsgående forsyningsanlegg bygges opp av lokale seksjoner.
  2. Utførelse: Hver seksjon skal alltid være ensidig matet, se Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV: A.
  3. Utførelse: Ved omkobling til mating fra tilstøtende seksjon skal seksjonen først gjøres spenningsløs, se Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV: B.
  4. Utførelse: Alternativ mating fra tilstøtende seksjon er vist i Figur: Koblingsforløp ved omkonfigurering av langsgående forsyning med 22 kV: C.
  5. Utførelse: Retning for fasedreining skal ikke endres ved veksling mellom normal og alternativ innmating.
  6. Utførelse: Det skal være forrigling for å hindre innmating fra mer enn én side (én kilde).
  7. Dokumentasjon: Reléplaner skal sørge for sikker utkobling i alle påregnelige driftssituasjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon