TRV:01709

ID TRV:01709
Bok 543
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Beskyttelsesjord: Beskyttelsesjord for langsgående forsyningsanlegg skal oppnås ved utjevning til returkretsen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett metode for beskyttelsesjording av det langsgående forsyningsanlegget.
Endringsartikler Endringsartikkel 1335
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)