TRV:01711

ID TRV:01711
Bok 543
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kabelskjerm: Kabelskjermer skal utjevnes til returkretsen i henhold til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#Høyspenningskabler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utjevning av kabelskjermer.
Endringsartikler Endringsartikkel 1335
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Forsyning med 22 kV (11 kV)