TRV:01738

ID TRV:01738
Bok 544
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav, Systemspesifikt
Kravtekst Aktivering/deaktivering: Overvåking av sporvekselvarme skal kommuniseres med nasjonal applikasjon for overvåking og styring av sporvekselvarme.
  1. Utførelse: Ved ombygging/utskifting av eksisterende gruppeskap skal eventuell historisk kobling og kabling mot sikringsanlegg fjernes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett overvåkning av systemet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2689
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme