TRV:01754

ID TRV:01754
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det skal ved bygging av togvarmeanlegg tas hensyn til andre elektrotekniske installasjoner i området. Spesielt må forhold til kontaktledningsanlegg over spor tiltenkt togvarmeanlegg vurderes. Dersom signalanlegg med sporfelter finnes i området, skal dette tas nøye hensyn til ved tilkobling av beskyttelsesjord- og returledere til skinnegangen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon