TRV:01754

ID TRV:01754
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Hensetting under kl: Ved bygging av togvarmeanlegg skal det tas hensyn til andre elektrotekniske installasjoner i området.
  1. 'Utførelse: Spesielt skal forhold til kontaktledningsanlegg over spor prosjektert for togvarmeanlegg vurderes.
  2. 'Utførelse: Dersom det finnes signalanlegg med sporfelter i området, skal dette tas nøye hensyn til ved tilkobling av beskyttelsesjord- og returledere til skinnegangen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon