TRV:01755

ID TRV:01755
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst b) Krav til elsikkerhet: For de deler av anlegget hvor spenning er over 1000 V skal [FEF] benyttes.
  1. Utførelse: Bygging skal forestås av godkjent elinstallatør Gr. H.
  2. Utførelse: Nøkkelsystem for betjening av togvarmepost, og nøkler for adgang til høyspenningsrom og fordelingsrom, skal være godkjent av sakkyndig driftsleder for anlegget.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon