TRV:01758

ID TRV:01758
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Merking, skilt: Fordelingstavler skal merkes med spenningsnivå og oversiktsskjema.
  1. Utførelse: Skilting skal tydelig indikere hvorvidt hele eller deler av anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Togvarme.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en tydelig oversikt over anlegget som forsynes fra fordelingstavlen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme