TRV:01764

ID TRV:01764
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utjevning til kjøreskinner: Togvarmepost skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinnene. Ved plassering mellom to spor skal det være utjevningsforbindelse til begge spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre anlegget mot farlig berøringsspenninger.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme