TRV:01764

ID TRV:01764
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Togvarmepost skal ha utjamningsforbindelse til spor. Ved plassering mellom to spor skal det være utjamningsforbindelse til begge spor.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon