TRV:01766

ID TRV:01766
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tilkobling til sporet: Tilkobling til kjøreskinne skal være utført med godkjent skrudd forbindelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett metode for tilkobling til sporet.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme