TRV:01766

ID TRV:01766
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) Tilkobling til sporet: Tilkobling til kjøreskinne skal være utført med godkjent skrudd forbindelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon