TRV:01767

ID TRV:01767
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til skinneforbindere: Skinneforbindere skal være minimum 70 mm2 Cu.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre for rett dimensjonering av skinneforbindere.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme