TRV:01769

ID TRV:01769
Bok 544
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Krav til returkretsen: Returkretsen skal ikke ha brytere eller vern.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett utforming av returkretsen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme