TRV:01864

ID TRV:01864
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Utjevning: Togvarmeposter skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinne på den aktuelle hensettingsplassen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon