TRV:01864

ID TRV:01864
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) Alle togvarmeposter skal ha utjamningsforbindelse til skinnegang i det eller de spor posten benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon