TRV:01864

ID TRV:01864
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Utjevning: Togvarmeposter skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinne på den aktuelle hensettingsplassen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anlegget ikke får farlige potensialforskjeller ved berøring av personer.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme