TRV:01878

ID TRV:01878
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Det skal være betryggende elektrisk forbindelse i hele kretsen fra strøm mates fra tog, til skinnegangen og tilbake til transformatoren
  1. På spor med laskede skinneskjøter skal det være skinneforbindere over hver skjøt i hele sporområdet som togvarmeanlegget dekker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon