TRV:01878

ID TRV:01878
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Sikker forsyning og retur: Det skal være betryggende elektrisk forbindelse i hele kretsen fra strøm mates fra tog, til kjøreskinner og tilbake til transformatoren.
  1. Utførelse: På spor med laskede skinneskjøter skal det være skinneforbindere over hver skjøt i hele sporområdet som togvarmeanlegget dekker.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon