TRV:01879

ID TRV:01879
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Det skal i enden av sporområder uten sporfelter være tverrforbindere mellom skinnene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon