TRV:01879

ID TRV:01879
Bok 545
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Tverrforbinder: Det skal i enden av sporområder uten sporfelter være tverrforbindere mellom kjøreskinnene.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at returkretsen ikke mister sin forbindelse og skaper farlige berøringsspenninger.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme