TRV:01913

ID TRV:01913
Bok 545
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Energimålere som eies av Bane NOR og brukes ved fakturering av eksternt energisalg, skal inngå i et kalibreringsregime, se Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Det skal settes opp en plan for når aktuelle energimålere skal kalibreres. Se også [548] Energimåling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon