TRV:01917

ID TRV:01917
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Nettverkstopologi: Det landsdekkende transmisjonsnettet skal struktureres for å understøtte tjenesteproduksjon for alle kjøreveisrelaterte tjenester.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for Funksjonskrav - " Nettstruktur"