TRV:01924

ID TRV:01924
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Transmisjonsforbindelser som benytter GPRS: I radionettet for mobilt pakkedata

skal nettet ha støtte for kodeskjema opp til 3GPP CS 1-4 eller EDGE MCS 1-9 standard.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "GPRS"