TRV:01924

ID TRV:01924
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Transmisjonsforbindelser som benytter GPRS: I radionettet for mobilt pakkedata

skal nettet ha støtte for kodeskjema opp til 3GPP CS 1-4 eller EDGE MCS 1-9 standard.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at Bane NORs RadioAccessNetwork (RAN) følger standardiserte 3GPP kodeskjema for GPRS.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav TRV:03306
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kapasitet - "GPRS"
Nyttige lenker https://en.wikipedia.org/wiki/General_Packet_Radio_Service#Channel_encoding