TRV:01928

ID TRV:01928
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sentralisert overvåkning: Nettverkskomponenter som inngår i transmisjonsnettet skal kontinuerlig overvåkes fra et sentralisert overvåkingssenter hvor det skal kunne detekteres feil i moduler, utstyrskomponenter og tilhørende kabling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for tjenestekvalitet - "Alarmovervåking"