TRV:01929

ID TRV:01929
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Sentralisert innsamling av kvalitetsindikatorer: Alle delsystemer som har funksjonalitet for å produsere måleverdier som kan benyttes til kvalitetsovervåking av transmisjonsnettet skal overføre disse til et sentralt drifts- og vedlikeholdssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for tjenestekvalitet - "Kvalitetsovervåking"