TRV:01932

ID TRV:01932
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Standarder for måling i IP/MPLS nett: For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse iht. prinsipper for målinger som gitt i ref. 8. (ITU Y.1564 Ethernet Testing.)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Bane NOR skal benytte anerkjent standard for måling i pakkebaserte nettverk.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav TRV:07560
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kvalitetsovervåkning - "Standarder for målinger i IP/MPLS nettverk""