TRV:01932

ID TRV:01932
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Standarder for måling i IP/MPLS nett: For IP/MPLS-forbindelser skal det være mulig å måle alle relevante parametere i forbindelse med feilsøking på Ethernet/TCP-IP, kapasitetsutnyttelse, pakketap, jitter og forsinkelse iht. prinsipper for målinger som gitt i ref. 7.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt for kvalitetsovervåkning - "Standarder for målinger i IP/MPLS nettverk""