TRV:01995

ID TRV:01995
Bok 520
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) På toppen av blokkfyllingen, som bygges opp i forband, skal det støpes en armert betongplate med tykkelse 0,15 m i samme bredde som formasjonsplanet (FP), og med overkant minimum 0,30 m under FP.

Prinsippet for oppbygging av jernbanefylling av EPS er vist på Figur: Prinsipp for bruk av ekspandert polystyren-blokker i jernbanefylling.

Figur: Prinsipp for bruk av ekspandert polystyren-blokker i jernbanefylling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon