TRV:02063

ID TRV:02063
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Lokasjoner for transmisjonsutstyr: Utstyr for transmisjonsanlegg skal plasseres i teleteknisk bygning eller rom.
  1. Utførelse : Nasjonale noder eller noder i det Nasjonale IP/MPLS transportnettet skal stå i rom av minimum kategori 1.
  2. Utførelse : Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2
  3. Utførelse : Aksessnoder eller noder i det strekningsbaserte IP/MPLS nettverket skal innplasseres i rom av minimum kategori 3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Utvider intensjonen med romkategorisering fra Felles Elektro "2.2 Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr" og har til hensikt å vise at det er spesifikke krav for innplassering i rom for noder i transmisjonsnettet.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav TRV:03009
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Anleggsspesifikke krav - Generelt."