TRV:02063

ID TRV:02063
Bok 560
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Lokasjoner for transmisjonsutstyr: Transmisjonsanlegg skal plasseres i rom som er tilpasset utstyr til ekomnett.
  1. Utførelse : Nasjonale noder eller noder i det Nasjonale IP/MPLS transportnettet skal stå i rom av minimum kategori 1.
  2. Utførelse : Regionale noder skal stå i rom av minimum kategori 2
  3. Utførelse : Aksessnoder eller noder i det strekningsbaserte IP/MPLS nettverket skal innplasseres i rom av minimum kategori 3.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonsutstyr innplasseres på fysiske lokasjoner der kategorisering av rom samsvarer med utstyrets kritikalitet i nettet.
Endringsartikler Sist endret i - Endringsartikkel 2892
Relatert krav TRV:03009
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Transmisjonsalnegg - "Anleggsspesifikke krav - Generelt."