TRV:02080

ID TRV:02080
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dimensjoneringsberegninger: For dimensjonering av stikkrenner og bruer (som krysser vassdrag), skal 200-års returperiode for hhv. nedbør og flom brukes. Det skal legges til et klimapåslag på den dimensjonerende vannføringen. Klimapåslaget settes på bakgrunn av Norsk Klimaservicesenter sine gjeldende anbefalinger. For stikkrenner brukes klimapåslag for nedbør, og for bruer brukes klimapåslag for flom.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 520 2011 Endringsartikkel 192
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Dimensjonerende vannføring