TRV:02116

ID TRV:02116
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Frostsikkert drenssystem: Vannlekkasjer i tunnel skal føres frostsikkert til drenssystemet, og frostsikkert ut av tunnelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Unngå iskjøving.
Relatert krav TRV:00145
Opprettet 2011/01/01
Referanse Krav til drenering i tunnel har referanse tilbake til trykk 360 fra 1990.
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Underbygning i tunnel#Drenering