TRV:02116

ID TRV:02116
Bok 520
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Vannlekkasjer i tunnel skal føres frostsikkert til drenssystemet, og frostsikkert ut av tunnelen. Ett av følgende alternativer skal velges:
  • Midtstilt grøft mellom spor
  • Grøft på én side av tunnelen
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1928
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Drenering i tunnel